Hexagon Geospatial


Hexagon Geospatial свързва фотограметрията, дистанционните методи и ГИС, като ви осигурява ефективна и усъвършенствана система за всички ваши геопространствени нужди. Базиран на солидни технически основи, разработени в продължение на десетилетия, решенията на Hexagon Geospatial интегрират в себе си сензори, софтуер и работни процеси в интелигентна софтуерна платформа, която предоставя полезна информация.

Power Portfolio, ви позволява да разберете промените и да извлечете информацията, от която се нуждаете, за да вземете ключови бизнес решения. С креативни и интуитивни интерфейси, интелигентни работни процеси и автоматизирани технологии, Power Portfolio ви позволява да преобразувате съдържанието от множество източници в полезна информация:

  • Производство и управление на големи количества данни
  • Персонализиране и проста интерпретация на геопространствен анализ
  • Предоставяне на съдържание чрез „облак“ за уеб, настолен компютър или мобилно устройство

Power Portfolio съчетава най-добрите технологии в областта на фотограметрията, дистанционните методи, ГИС и картографията. Това са десктоп и сървърно-ориентирани решения, специализирани в организирането на данни, автоматичната геообработка, инфраструктурата на пространствените данни, оптимизацията на работата, уеб редактирането и уеб картографирането.


Producer Suite – Интелигентно създаване, анализ, обработка и картографиране на множество данни

Продуктовите пакети ви позволяват да събирате, обработвате, анализирате сурови геопространствени данни и да извличате полезна информация от тях. Този пакет се състои от десктоп инструменти за ГИС, дистанционно наблюдение и фотограметрия. Пакетът включва следните продукти:

ERDAS IMAGINE, IMAGINE Photogrammetry, ERDAS IMAGINE Add-Ons
GeoMedia, GeoMedia Add-Ons, Producer Online (GeoMedia Online, IMAGINE Online),    ImageStation, GeoMedia Mapping Manager.


Provider Suite – Цялостно управление и разпространение на големи количества геопространствени и бизнес данни

Provider suite ви дава възможност да организирате всичките си геопространствени и бизнес данни в една централизирана директория и лесно да я предадете на други. Освен това мощната технология за компресиране на данни оптимизира изискванията за дисковото пространство и в крайна сметка намалява общите разходи за съхранение. Пакетът включва следните продукти:

ERDAS APOLLO, GeoCompressor
ERDAS ECW/JP2 SDK, ECW for ArcGIS Server
ECW Plugins (Browser Plugin, ArcGIS Desktop, AutoCAD)


Platform Suite – Ефективно разработване и прилагане на интелигентни решения, които отговарят на вашите нужди

Пакетът „Platform“ ви позволява да предоставяте информация в мрежата на вашия десктоп и мобилни устройства. С усъвършенствани инструменти и технологии ориентирани към програми, можете да създавате персонализирани геопространствени приложения и решения. Пакетът включва следните продукти:

GeoMedia Smart Client, GeoMedia WebMap, Geospatial Portal,
Geospatial SDI, Mobile Alert, Mobile MapWorks