Nivel 210/220 inklinacioni senzori


Leica Geosystems rešenja za Monitoring objekata

Nivel 210/220 - прецизни сензори на наклона

Leica Nivel210 / Nivel220 е прецизен сензор за наклона за едновременно измерване на наклона, посоката на наклона и температурата на базата на опто-електронната концепция.
Leica Nivel сензорите осигуряват точна информация за наклоните на обектите в строителството и инженерните приложения:

  • За наблюдение на големи сгради и инженерни конструкции като язовири, мостове и високи сгради
  • Когато се изисква висока точност на наклоните и посоката на движение
  • Двуосен високоскоростен датчик с разделителна способност 0,001 mrad
  • Високоточни измервания и стабилност на големи разстояния
  • Данни в реално време непрекъснато
  • Свързване към софтуера за мониторинг на Leica GeoMoS
  • Сензорът Nivel210 е снабден с RS232 интерфейс за директна връзка със сензора
  • Сензорът Nivel220 е оборудван с RS485 интерфейс за използване на сензори в автобусната система